קבלת מידע אישי וביצוע פעולות באינטרנט ובטלפון

בהתאם להוראת בנק ישראל, נדרש אישורך לצורך קבלת מידע אישי מ-Cal וביצוע פעולות בערוצים הבאים:

  • באינטרנט: אינטרנט, דוא"ל, מסרים מיידיים, אפליקציה וכד'
  • ובטלפון: SMS, מענה קולי, מענה טלפוני וכד'