לקוחות Diners Club נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל חינם!

מה כוללת פוליסת הביטוח?

אם יש ברשותך כרטיס Diners Club בינלאומי זהב, פלטינום או עסקי הינך זכאי לביטוח נסיעות לחו"ל - חינם.

פוליסת הביטוח למחזיקי Diners Club בינלאומי זהב כוללת, בין היתר:

 • הוצאות אשפוז בחו"ל עד לסך 2,000 $ ליום אשפוז ועד 430,000 $
 • שכר מנתח עד סך של 20,000 $
 • כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז עד לסך 1,600 $ מתוכם טיפול חירום בשיניים עד לסך 1,100 $
 • כיסוי מלא של הטסה רפואית
 • ביטול נסיעה עד לסך 1,250 $ בתנאי שנעשה במהלך 21 יום טרם הנסיעה ובתנאי שהאירוע מכוסה על פי תנאי הפוליסה וחריגיה
 • כיסוי של עד 55 ימים רצופים בחו"ל בכל נסיעה
 • השתתפות עצמית בסך 90 $ בכל תביעה
 • ביטוח מטען - 1,100 $

פוליסת הביטוח למחזיקי Diners Club פלטינום כוללת, בין היתר:

 • ​הוצאות אשפוז בחו"ל עד לסך 3,100 $ ליום אשפוז ועד לסך 720,000 $
 • שכר מנתח עד לסכום של 20,000 $
 • טיפול חירום בשיניים עד לסך 1,100 $
 • כיסוי מלא של הטסה רפואית 
 • ביטול נסיעה בסך 3,000 $ בתנאי שנעשה במהלך 21 יום טרם הנסיעה ובתנאי שהאירוע מכוסה על פי תנאי הפוליסה וחריגיה
 • קיצור נסיעה עד לסך 3,000 $
 • כיסוי של עד 55 ימים רצופים בחו"ל בכל נסיעה ללא השתתפות עצמית
 • כולל כיסוי לספורט חורף!
 • ביטוח מטען - 2,700 $

איך נהנים מביטוח נסיעות לחו"ל חינם?

יש להתקשר לפני כל נסיעה למוקד הביטוח ללקוחות Diners Club בטלפון: 1-700-50-57-57 או 5057* בין השעות 08:00-24:00 (לאחר חצות פועל מענה במתכונת מצומצמת) והנציגים של מוקד הביטוח יעמדו לרשותך לצורך מימוש ההטבה.
לידיעתך, הכיסוי הביטוחי ייכנס לתוקפו רק לאחר שקיבלת קוד אישור ממוקד הביטוח.

מחזיקי כרטיס Diners מקומי של Cal נהנים חינם מביטוח נסיעות לחו"ל עד לסך של 350,000 $

לידיעתך, הפרטים המחייבים ותנאי הזכאות כפופים לתנאי הפוליסה וחריגיה. טרם יציאתך לחו"ל יש לוודא עם מוקד הביטוח שפוליסת הביטוח מתאימה לצרכיך. הכיסוי תקף ללקוחות שגילם עד 75 שנה. ההטבה תינתן לכרטיסים תקינים ותקפים בלבד. חשוב להצטייד במספרי הטלפון של מוקדי החרום לסיוע במקרי הצורך, בעת השהייה בחו"ל (מספרי הטלפון מופעים בפוליסה). Diners Club רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.